Skip to main content

Vyšlo nové číslo časopisu Zdravotnícke štúdie, 01/2022.

Obsah


Jaromír Tupý, Simona Liová, Ivan Ondrášik
Chronická myeloidná leukémia (.pdf, 9 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.3-11


Tomáš Turoček, Eva Rozborilová, Peter Šterbák
Predoperačná optimalizácia pacienta s multirezistentnou formou tuberkulózy pri kombinovanej farmakologickej a nefarmakologickej liečbe (.pdf, 5 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.12-16


Róbert Ochaba, Lucia Miličková
Pohybová aktivita u žiakov vybraných základných škôl v rámci Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020 (.pdf, 5 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.17-21


Vendula Stejskalová, Kateřina Horáčková
Vzájemný vztah bolesti s úzkostí a depresí u onkologického pacienta (.pdf, 5 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.22-26


Jozef Babečka, Eva Višňovcová
Detská enuréza ako rizikový faktor dysfunkcie močového mechúra v dospelosti (.pdf, 3 strany)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.27-29


Eva Brnická, Jaromír Tupý, Miriam Tupá
Hemolytická choroba novorodenca (.pdf, 8 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.30-37


Marek Šichman
Syndróm vyhorenia u zdravotníckych záchranárov (.pdf, 5 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.38-42


Viera Hulková, Mária Kilíková, Vladimír Meluš
Závislosť na tabaku u sestier ako determinant pracovného výkonu a interpersonálnych vzťahov (.pdf, 5 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.43-47


Petr Snopek
Smrt a péče na konci života pohledem studentů (.pdf, 5 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.48-52


Simona Liová, Miriam Tupá
Možnosti liečby chronickej myeloidnej leukémie (.pdf, 8 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.53-60


Katarína Zrubáková, Mária Novysedláková, Mária Lehotská, Marcela Ižová
Výživa a jej význam v liečebno-preventívnej starostlivosti o seniorov (.pdf, 8 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.1.61-68