Skip to main content

Vyšlo nové číslo časopisu Zdravotnícke štúdie, 02/2022.

Obsah


Róbert Ochaba, Veronika Danihelová
Vývoj kardiovaskulárnych ochorení u obyvateľov Slovenskej republiky za roky 2011 – 2020 (.pdf, 5 strán)
Progress of Cardiovascular Diseases in Residents of the Slovak republic for the Years 2011-2020

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.3-7


Andrea Ševčovičová
Úroveň vedomostí zdravotníkov o možnostiach poskytovania pomoci obetiam domáceho násilia (.pdf, 5 strán)
Healthcare Workers´ Level of Knowledge on Possibilities of Providing Help to Domestic Violence Victims

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.8-12


Jaromír Tupý
Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov (.pdf, 8 strán)
Burnout Syndrome in Healthcare Workers

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.13-20


Bożena Majchrowicz
Opieka nad pacjentem po zabiegu transplantacji serca – studium przypadku (.pdf, 6 strán)
Patient care after heart transplantation – a case study

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.21-26


Anna Krátká, Sofia Kocianová
Sestry a jejich rodiny v době pandemie COVID-19 (.pdf, 4 strany)
Nurses and Their Families During the COVID-19 Pandemic

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.27-30


Viera Hulková, Mária Kilíková
Psychosociálne riziká v povolaní sestra: naratívny literárny prehľad (.pdf, 6 strán)
Psychosocial Risks in the Profession of Nurse: Narrative Literary Review

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.31-36


Jolanta Sułek, Magdalena Uryga, Nina Cież-Piekarczyk
POCD z perspektywy personelu medycznego i rodziny pacjenta (.pdf, 4 strany)
POCD from the perspective of the medicalstaff and the patient’s family

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.37-40


Mária Nováková, Bronislava Víchová, Michal Baláž
Monitoring Rickettsia spp. v podhorskej oblasti Slovenska (.pdf, 4 strany)
Monitoring of Rickettsia monacensis in the Mountain Area of Slovakia

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.41-44


Jozef Babečka
Inkontinencia moču a Medilady (.pdf, 7 strán)
Urinary Incontinence and Medilady

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.45-51


Ivan Ondrášik, Janka Filická, Katarína Ondrášiková, Miriam Tupá
Laboratórna diagnostika akútnej myeloblastovej leukémie (.pdf, 5 strán)
Laboratory Diagnostics of Acute Myeloblastic Leukemia

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.52-56


Kinga Żurawska vel Dziurawiec, Małgorzata Pabiś, Ewa Buczko
Działania młodych kobiet podejmowane w ramach profilaktyki raka piersi (.pdf, 4 strany)
Young Women’s Actions in the Prevention of Breast Cancer

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.57-60


Pavol Tománek, Eliška Knošková, Jaroslava Drgová, Monika Knošková, Dušan Kollár, Štefan Anton Kollár
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a činnosť zubných ambulancií počas pandémie Covid-19 (.pdf, 7 strán)
Measures of the Public Health Office and the Activity of Dental Clinics During the Covid-19 Pandemic

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.61-67