Vedecko-odborný recenzovaný časopis
Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku

O časopise

Časopis Zdravotnícke štúdie je vedecko – odborný recenzovaný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov. Časopis vychádza dvakrát ročne. Uverejňuje pôvodné vedecké práce, prehľadové odborné práce, referáty a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a je zaradený do citačnej databázy CiBaMed, CEEOL, EBSCO a členstvo v Crossref.

Vydavateľ:
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Redakcia:
Edičné stredisko Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Nám. Andreja Hlinku 48
Ružomberok  034 01
jan.svorad@ku.sk
+421 44 430 43 17

ISSN 1337-723X

Indexovaný v databázach a členstvo

Bibliographia medica Slovaca
CiBaMed
CEEOL
EBSCO
Crossref

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.