Redakčná rada

Predseda redakčnej rady: prof. MUDr. Anton Lacko, Csc.
Šéfredaktor: doc. MUDr. Ivan Solovič, Csc.
Zástupca šéfredaktora: PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

Členovia:
Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
PhDr. Jozef Babečka, PhD.
doc. MUDr. Ján Bielik, Csc.
Ing. Martin Bereta, PhD.
doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
doc. RnDr. Soňa Hlinková, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.d.
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH.
PhDr. Mgr. Anna Krátka, Ph.d.
Prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, Csc.
PhDr. Mária Lehocká, PhD.
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Littvy, PhD., MPH
MUDr. Štefan Madarász, PhD.
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
RnDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD., MBA
PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
Dr hab. prof. nadzw. Grażyna Nowak-Starz
Mgr. Lenka Palcová
RnDr. Igor Porvazník, PhD.
doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.
prof. Dr. Ján Antoni Rutowski, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, Csc.
MUDr. Jaromír Tupý, PhD.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
doc. MUDr. Viliam Žilínek, Csc.

Autori článkov zdravotníckych štúdií

Prehľad autorov za 7 rokov