Skip to main content

Vyšlo nové číslo časopisu Zdravotnícke štúdie, 01/2023.

Obsah


Klaudia Zelinková, Lucián Zastko
Prietoková cytometriá v diagnostike vybraných onkologických ochorení (.pdf, 8 strán)
Flow Cytometry in the Diagnosis of Selected Oncological Diseases

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.3-10


Maria Popovičová
Faktory ovplyvňujúce ošetrovateľskú starostlivosť o onkologického pacienta (.pdf, 5 strán)
Factors Influencing Nursing Care of the Oncology Patient

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.11-15


Ivan Ondrášik, Marika Lorenčíková, Jaromír Tupý, Miriam Tupá, Elena Martišová, Janka Filická, Katarína Ondrášiková
Laboratórna diagnostika a liečba difúzneho veľkobunkového lymfómu z B- buniek (.pdf, 6 strán)
Laboratory Diagnosis and Treatment of Diffuse Large B-cell Lymphomacare Workers

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.16-21


Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
Možnosti merania kvality života u sestier z pohľadu ich vzdelania (.pdf, 7 strán)
The Possibilities of Measuring Quality of Life in Nurses from the Perspective of Their Education

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.22-28


Róbert Ochaba, Lucia Chromíková, Ladislava Wsólová
Porovnanie rozdielov v konzumácii alkoholu a postojov k zdravotným varovným označeniam v rokoch 2015 a 2020 (.pdf, 6 strán)
Comparison of Differences Regarding Alcohol Consumption and Attitudes to Health Warning Labels in 2015 and 2020

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.29-34


Viera Hulková
Typológia sestier emigrantiek zo Slovenska v kontexte medzinárodnej migrácie sestier (.pdf, 4 strany)
Typology of Emigrant Nurses from Slovakia in the Context of International Migration of Nurses

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.35-38


Mária Kilíková, Gabriela Barillová
Posúdenie rizikových faktorov pádu u pacientov v ambulantnej starostlivosti (.pdf, 5 strán)
Assessment of Fall Risk Factors in the Patients in Ambulatory Health Carey

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.39-43


Martin Zanovit, Martin Bereta, Lucián Zastko
Kontroverzia vzostupu využívania 5G sietí (.pdf, 5 strán)
Controversy Surrounding the Rise in Utilization of 5G Networks

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.44-48


Ainuru Zholchieva, Syeda Khadija Tahir
Stigmatization: Devaluation and Discrimination of People Suffering from Mental Illnesses in Different Cultures (.pdf, 5 strán)
DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.49-53


Slávka Mrosková, Alena Schlosserová, Jana Cuperová
Klinické vzdelávanie na detskom oddelení a jeho vplyv na vedomosti a sebahodnotenie vlastného výkonu u študentov ošetrovateľstva (.pdf, 5 strán)
Clinical Education on a Pediatric’s Ward and its Impact on Nursing Students’ Knowledge and Self-performancea

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.54-58


Pavol Tománek, Eliška Knošková, Jaroslava Drgová, Monika Knošková, Dušan Kollár, Štefan Anton Kollár
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci na odbernom mieste pri testovaní antigénovými a PCR testami (.pdf, 8 strán)
Health Protection and Safety at Work at the Collection Point when Testing with Antigen and PCR Tests

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.59-66


Richard Bárta, Mária Popovičová
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po endoprotézach (.pdf, 6 strán)
Nursingcare Management Care of the Patient after Endoprostheses

DOI: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.67-72